Ο νέος νόμος για τις ναυλώσεις σκαφών εντός Ελλάδας

H νομοθεσία για τις ενοικιάσεις σκαφών και η φορολόγηση των εταιρειών που ασχολούνται με το αντικείμενο ήταν μέχρι τώρα αρκετά χαλαρή στην Ελλάδα. Διάφορες άλλες χώρες χρεώνουν φόρο προστιθέμενης αξίας στους ναύλους. Ωστόσο, στην Ελλάδα απαλλάσσονται από αυτόν τον φόρο εφόσον οι ναύλοι αρχίζουν ή τελειώνουν εκτός επικρατείας.

Στις 5 Δεκεμβρίου 2017 ψηφίστηκε στην Ελλάδα ένας νέος νόμος, που απαγορεύει στα εμπορικά σκάφη που δεν φέρουν ελληνική σημαία να επιβιβάζουν ή να αποβιβάζουν επιβάτες. Ως αποτέλεσμα, όλες οι ναυλώσεις πρέπει να ξεκινούν και να τελειώνουν εκτός Ελλάδας.

Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, μόνο οι ιδιοκτήτες σκαφών με ελληνική σημαία μπορούν να λάβουν άδεια να επιβιβάζουν ή να αποβιβάζουν επιβάτες εντός της χώρας.

Ο νόμος αυτός ψηφίστηκε για να προστατεύσει τους Έλληνες πλοιοκτήτες. Όμως, οι ιδιοκτήτες σκαφών με ξένη σημαία έχουν τις αντιρρήσεις τους, καθώς ουσιαστικά χάνουν την δυνατότητα ναύλωσης του σκάφους τους και τα έσοδά τους μηδενίζονται.

Σύμφωνα με αυτούς, η νομοθεσία δεν έχει λάβει υπόψη της τον μεγάλο αριθμό σκαφών με ξένη σημαία που δραστηριοποιούνται στον ελληνικό χώρο. Ο νέος νόμος πρόκειται να έχει τεράστιο αντίκτυπο στις τοπικές επιχειρήσεις και την οικονομία. Θα πληγούν ιδιαίτερα οι ταξιδιωτικοί πράκτορες, οι μαρίνες, τα ναυπηγεία και κέντρα επισκευής σκαφών, οι δήμοι στα διάφορα νησιά, κτλ.

Η τουριστική σεζόν του 2018 βρίσκεται ήδη σε πλήρη εξέλιξη, οπότε η αβεβαιότητα γύρω από το νέο νόμο επηρεάζει αρνητικά τις ναυλώσεις για τους υπόλοιπους καλοκαιρινούς και φθινοπωρινούς μήνες. Μερικοί πράκτορες μάλιστα δέχονται αιτήσεις για ενοικίαση, μόνο αν οι ναύλοι ξεκινούν και τελειώνουν στην Τουρκία.

Οι ιδιοκτήτες σκαφών με ξένη σημαία καλούνται τώρα να υπογράψουν μια υπεύθυνη δήλωση, για να επιβεβαιώσουν ότι αναγνωρίζουν την πιθανή οφειλή ΦΠΑ 9,6%, το οποίο θα προεισπραχθεί ως εγγύηση.

Αναμένεται ότι έτσι θα καταστεί δυνατή η ναύλωση με ξένη σημαία, παρόλο που οι ακριβείς διαδικασίες δεν έχουν ακόμη συγκεκριμενοποιηθεί. Οι τοπικοί πράκτορες πιστεύουν ότι δυστυχώς κάθε καθυστέρηση επιφέρει απώλεια ναύλων και εσόδων για τις τοπικές κοινωνίες.