Οι θαλάσσιες μεταφορές είναι η μεταφορά ατόμων (επιβατών) ή εμπορευμάτων (φορτίου) δια θαλάσσης με διαφόρων ειδών σκάφη και πλοία. Τα εμπορεύματα μεταφέρονται δια θαλάσσης καθ’ όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας. Αν και η σημασία των θαλάσσιων μετακινήσεων για τους επιβάτες έχει μειωθεί λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης των αεροπορικών μεταφορών, αποτελούν τον κυρίαρχο τρόπο μεταφοράς για σύντομες εκδρομές και κρουαζιέρες αναψυχής. Οι μεταφορές δια θαλάσσης είναι φθηνότερες από τις αεροπορικές μεταφορές, παρά τις διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών και την καταβολή τελών πέραν των χρεώσεων για τις μεταφορές που είναι γνωστά ως συντελεστές προσαρμογής νομισμάτων (CAF).

Οι θαλάσσιες μεταφορές μπορούν να πραγματοποιηθούν σε οποιαδήποτε απόσταση με πλοίο, ιστιοφόρο ή φορτηγίδα, σε ωκεανούς και λίμνες, σε κανάλια ή ποταμούς. Θαλάσσιες μεταφορές μπορούν να γίνουν για εμπόριο, αναψυχή ή για στρατιωτικούς σκοπούς. Οι μεγάλες πλωτές οδοί του κόσμου, συμπεριλαμβανομένων πολλών καναλιών, εξακολουθούν να είναι πολύ σημαντικές και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της παγκόσμιας οικονομίας. Η μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων επικρατεί στις θαλάσσιες μεταφορές από τη δεκαετία του 1970.

Τα κρουαζιερόπλοια είναι τα επιβατηγά πλοία που χρησιμοποιούνται για ταξίδια αναψυχής, όπου το ίδιο το ταξίδι και οι ανέσεις του πλοίου θεωρούνται ουσιαστικό μέρος της εμπειρίας. Η κρουαζιέρα έχει γίνει ένα σημαντικό κομμάτι της τουριστικής βιομηχανίας, με εκατομμύρια επιβάτες κάθε χρόνο από το 2006. Η ταχεία ανάπτυξη της βιομηχανίας αυτής είναι η αιτία που διαρκώς ναυπηγούνται νέα πλοία και είναι χαρακτηριστικό ότι εννέα νέα κρουαζιερόπλοια προστίθενται κάθε χρόνο σε εκείνα που περιπλέουν τις ακτές της Βορείου Αμερικής.

Τα υπερωκεάνεια είναι επιβατηγά πλοία σχεδιασμένα για να μεταφέρουν ανθρώπους από ένα λιμάνι σε άλλο, κατά μήκος τακτικών μακρινών θαλάσσιων διαδρομών, σύμφωνα με ένα χρονοδιάγραμμα. Μπορεί επίσης να μεταφέρουν εμπορεύματα ταχυδρομείο και μερικές φορές να χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς. Τα υπερωκεάνεια συνήθως έχουν μεγάλο ύψος εξάλων για να αντέχουν στις φουρτουνιασμένες θάλασσες και τις δυσμενείς συνθήκες που συναντούν στον ανοιχτό ωκεανό, και έχουν μεγάλη χωρητικότητα σε καύσιμα, τρόφιμα και άλλα αναλώσιμα για μεγάλα ταξίδια.